Prądy Selektywne

Jak to działa, że prądem można wywołać trwałe polepszenie stanu zdrowia? Podstawa działania tejże metody leczenia została stworzona przez prof. Włodzimierza Sedlaka. Opisał on organizm jako układ bioelektrycznych półprzewodników, który odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i przetwarza na impulsy zrozumiałe dla komórek i narządów. Znając dokładną charakterystykę potencjałów komórek w danym układzie, możemy zbudować aparat emitujący prądy o określonych parametrach. Urządzenia działające na tej zasadzie zostały zbudowane już 40 lat temu przez dr. Jana Kwaśniewskiego i przez ten czas udowodniły swą skuteczność na wielu tysiącach pacjentów z Polski i całego świata. Jan Kwaśniewski rozpoczął stosowanie prądów selektywnych w różnych jednostkach chorobowych. Emitery prądów selektywnych działając na włókna nerwowe, przestrajają je na "właściwe częstotliwości". Wadliwe działanie układu autonomicznego ulega naprawie za pomocą serii zabiegów aparatem prądów selektywnych. Kilkudziesięcioletnia praktyka wielu gabinetów nie odnotowała efektów ubocznych prawidłowo przeprowadzonych zabiegów dla tego typu terapii, w przeciwieństwie do przyjmowania medykamentów, których ulotki zawierają długie listy skutków ubocznych.

 

Najskuteczniejsze działanie prądów selektywnych występuje u ludzi stosujących Żywienie Optymalne, w większości przypadków nie ma potrzeby ponownego ich stosowania.